Sağlıklı yenidoğanlarda ve biyotinidaz eksikliği sağtanan olgularda biyotinidaz aktiviteleri


BAŞOL G., BARUTÇUOĞLU B. , HABİF S. , KALKAN UÇAR S. , KABAROĞLU C. , ÇOKER M. , ...More

XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey