Quantification of Phenolic Compounds of Anthemis tinctoria L. var. tinctoria L. by LCMS/MS and Determination of Biological Activities of the Plant


Creative Commons License

Emir A. , Emir C.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.4, pp.996-1006, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17714/gumusfenbil.687185
  • Title of Journal : Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.996-1006

Abstract

In the present study, Anthemis tinctoria var tinctoria plant, collected from Tire / İzmir and named as the painter's daisy or yellow daisy among the people, was examined in terms of its phenolic profile and biological activities. Total phenolic and flavonoids content were determined spectrophotometrically. Detection and quantification of 30 phenolic compounds were performed by LC-ESI-MS/MS. Acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and tyrosinase enzyme inhibition of methanol extract of the plant were determined by 96-well microplate reader. In addition, antioxidant capacity of the plant was determined by DPPH and CUPRAC methods. Total phenolic and flavonoid contents of methanol extract were 21.4±4.2 (mg GAE/g extract) and 9.7±2.56 (mg QE/g extract), respectively. In the quantification assay, 3-hydroxybenzoic acid (1167.3±0.72 µg/g extract) and ferulic acid (845.8±1.98 µg / g extract) as phenolic acid, morin (1598.4±2.15 µg/g extract) and quercetin (1416.0±1.83 µg/g extract) as flavonoids were found at the highest concentration. IC50 values of acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and tyrosinase inhibition were 254.7±4.86 μg/mL, 166.2±3.74 μg/mL and 415.7±1.85 μg/mL, respectively. In addition, the antioxidant capacity of the plant was found as 302.18±2.74 and 514.62±3.82 mg TE/g extract, respectively. 

Mevcut çalışmada, Tire/İzmir’den toplanan ve halk arasında, boyacı papatyası veya sarı papatya olarak adlandırılan Anthemis tinctoria var. tinctoria bitkisi fenolik profili ve biyolojik aktiviteleri bakımından incelenmiştir. Toplam fenolik ve flavonoit içeriği spektrofotometrik olarak belirlenmiş olup, 30 adet fenolik bileşiğin dedeksiyonu ve miktar tayini LC-ESI-MS/MS cihazı ile yapılmıştır. Bitkinin metanol ekstresine ait asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz ve tirozinaz enzim inhibisyonları 96 kuyucuklu mikroplaka okuyucu ile saptanmıştır. Ayrıca bitkinin antioksidan kapasite tayini DPPH ve CUPRAC yöntemleriyle belirlenmiştir. Metanol ekstresinin toplam fenolik ve flavonoit miktarları sırasıyla 21.4±4.2 (mg GAE/g ekstre) ve 9.7±2.56 (mg QE/g ekstre) olarak bulunmuştur. Miktar tayininde, fenolik asit olarak 3-hidroksibenzoik asit (1167.3±0.72 µg/g ekstre) ve ferulik asit (845.8±1.98 µg/g ekstre), flavonoit olarak morin (1598.4±2.15 µg/g ekstre) ve kersetin (1416.0±1.83 µg/g ekstre) bileşikleri en yüksek konsantrasyonda bulunmuştur. Asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz ve tirozinaz enzim inhibisyonlarının IC50 değerleri ise sırasıyla 254.7 ±4.86 μg/mL, 166.2±3.74 μg/mL ve 415.7±1.85 μg/mL olarak hesaplandı. Ayrıca bitkinin antioksidan kapasitesi sırasıyla 302.18±2.74 ve 514.62±3.82 mg TE/g ekstre olarak bulunmuştur.