Dengelenmemiş Verilerde Varyans Analizi Tekniği ve Bir Uygulama


BOYACIOĞLU H. , Kendir S., DUMAN S.

VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey