Epimaküler membran


Afrashi F.

Maküla Hastalıklarında Vitreoretinal Cerrahi, Solmaz Akar, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-74, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1-74
  • Editörler: Solmaz Akar, Editör

Özet

ÖZET Epiretinal membran (ERM) görme keskinliğinde azalma ve metamorfopsi semptomları ile karakterize

bir vitreomaküler ara yüzey hastalığıdır. ERM iç retinal yüzeyin hemen üzerinde uzanan patolojik

bir fibrosellüler membrandır. Bu membranların yüzde sekseni idiyopatiktir, yüzde yirmisi ise

geçirilmiş retina dekolmanı, vasküler veya inflamatuar retinal hastalıklara sekonder olarak gelişim gösterir.

ERM tanısı ve sınıflaması klinik muayene bulgularına dayalı olarak yapılır. Ancak optik koherens

tomografi (OKT), hem tanıda klinik muayeneden daha duyarlıdır hem de cerrahi sonrası elde edilecek

görsel sonuçlar açısından önemli prognostik faktörler sunar. ERM progresyonu çok yavaştır ve cerrahi

tedavi, görme yakınması veya distorsiyon yakınması olan bir kısım hasta için gereklidir. ERM cerrahisi

güvenli, etkin bir prosedürdür ve uzun dönem stabil görsel ve anatomik iyileşme sağlarken, düşük rekürrens

oranlarına sahiptir.

Anah tar Ke li me ler: Epiretinal membran; vitrektomi; etkinlik; prognoz