L Laktik Asit Tayinine Yönelik Ispanak Spinacia oleracea Doku Homojenatı Temelli Biyosensör Geliştirilmesi


KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , AYÇA Z., BETÜL İ., AKYILMAZ E.

23.Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 16 Haziran 2009 - 20 Haziran 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye