ESAS NO : 2018/89 Davacıya ait; İzmir İli, Urla İlçesi, Yenice Mahallesi, sınırları içinde 725 ada, 143 parseldeki taşınmaz, Urla ilçesi 38. Grupta yer alan sit alanlarının koruma statüleri yeniden belirleme çalışmaları sonucunda hazırlanan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” sonucuna göre İzmir I numaralı Tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 650 sayılı kararı ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrolü Kullanım Alanı” statüsünde değerlendirilmesi


Pirhan A. F. , Bolca M. , Mutluer M. , Koç K., Güneş A.

6,idare Mahkemesi Başkanlığı İzmir, pp.76, İzmir, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: İzmir