HİBRİT ROKET MOTORLARINDA YANMA HIZI VE YAKIT GEOMETRİSİNİNİNCELEMESİ


KESKİN H., ÖKSÜZ T. E. , ÖZDAMAR A.

4th Anatolian Energy Symposium with International ParticipationAES 2018, 18 - 20 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text