Ağız Gargaralarının Diş Dokusu ve Feldspatik Seramik Restorasyonlarda Oluşturduğu Renk Değişikliklerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Aladağ A., Şahan M. H. , Tüzünsoy Aktaş R. , Özdemir Akkuş N.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.40, ss.163-168, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 40 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Sayfa Sayıları: ss.163-168

Özet

Amaç: Sıklıkla kullanılan üç farklı ağız gargarasının ve kontol grubu olarak distile suyun kullanıldığı, doğal diş

dokusunda ve feldispatik seramik yüzeyinde oluşturduğu renk değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 80 hasta katıldı ve rastgele 4 gruba ayrıldı. 3 gruptaki hastaya farklı ağız

gargaralarını kullanmaları, kontrol grubuna serum fizyolojik kullanması önerildi. Gargara kullanmaya

başlamadan önce renk değerleri spektrofotometre kullanılarak ölçüldü. 7 gün sonra tüm hastalarda renk

ölçümleri tekrarlandı. Ölçümler tamamlandıktan sonra ΔE* değerleri hesaplandı.Renk değişimlerinin

istatistiksel analizi çift yönlü varyans analizi ile (Two-way ANOVA) α=.05 önem seviyesinde yapıldı.

Bulgular: Test edilen gargaraların mine yüzeyinde oluşturduğu renklenme değerlerinde

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Farklı ağız gargaralarının seramik yüzeyinde

oluşturduğu renk değişikliklerinin ΔE değeri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>.05).

Sonuç: Yapılan çalışmada, seramik yüzeylerde ağız gargaralarının kontrol grubuna göre farklı düzeylerde renklenmelere

sebep olduğu sonucu elde edildi.