Nöroanestezide farklı ventilasyon uygulamalarının ve antiepileptik kullanımının rokuronyum ile sağlanan nöromüsküler bloğa etkileri


DERBENT A. , TURGUT T., BALCIOĞLU S. T. , GÜNÜŞEN İ.

XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 1998

  • Basıldığı Ülke: Türkiye