Fenolün Sulu Çözeltisinin Damlamalı Yataklı Reaktörde Katalitik Islak Hava Oksidasyonu


Bektaş T., ATALAY F. S. , URAZ C.

UKMK-VI (Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-VI), Turkey, 7 - 10 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey