Agroekolojinin Türkiye Tarımındaki Durumu ve Tarım Ekonomisinin Rolü


Özkaya T., Özden F.

14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49

Abstract

Agroekoloji bir bilim, uygulama ve hareket olarak dünyada tarımın ve kırsal kesimin içinde bulunduğu ekolojik, ekonomik ve sosyal krizlerini çözme kapasitesine sahiptir. Bu bildiride literatürden ve katılımcı olunan tarım ve gıda girişimlerinde yapılan gözlem ve değerlendirmelerden yararlanarak agroekolojinin Türkiye tarımındaki durumu analiz edilmeye ve yaygınlaşmasını hızlandıracak önlemler ve etkinlikler saptanmaya çalışılmıştır. Agroekolojinin yaygınlaşmasına en büyük engel endüstriyel tarım anlayışının fakültelerde, araştırma enstitülerinde, hatta çiftçi örgütlerinde kurduğu düşünsel hegemonyadır. Bu hegemonyayı kırmak açısından ülkemiz çok geç kalmıştır. Dahası endüstriyel tarımın kendi sistemi içinde küçük değişikliklerle, agroekolojiyi amaçları doğrultusunda kullanma çabaları henüz ülkemizde görülmese de dünyada yaygınlaşmıştır. Bu da önemli bir tehlikedir. Agroekolojinin sadece belirli tekniklere indirgenemeyecek, her türlü sosyal bilimin de katıldığı bir olgu olduğu açıktır. Bunlar içinde tarım ekonomisi de önemli bir rol oynamaktadır. Agroekolojiyi teşvik edecek en önemli etken bilim, teknik, çiftçi ve tüketici kesimlerinin bu amaca yönelik ve aralarında dayanışma oluşturan örgütlenmeleridir. Agroekoloji için en uygun ortam, ürünlerin yerel üretilip yerel tüketilmesidir. Bunu gerçekleştirmek üzere gerek üretici ve gerekse de tüketici kooperatiflerinde, tarımla ilgili sendika, dernek, gıda grubu vb. kuruluşlarda agroekolojiyi temel alan bir politika değişikliğine ihtiyaç vardır. Merkezi ve yerel yönetimlerin agroekolojiyi bir politika olarak belirlemesi şüphesiz yayılma hızını arttıracaktır. Agroekolojik dönüşümlerin endüstriyel girdiler yerine biyo ürünlerin geçmesi olmadığı ve çok daha geniş değişikliklerin gerektiği, üç dört yılı bulan bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğu dikkate alınırsa tarım ekonomisi çalışmalarının da değerlendirmelerinde daha geniş ölçekli ve süreli olması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Agroekoloji, sürdürülebilir tarım, tarım sistemleri, doğrudan pazarlama, tarım politikası