Alienation in Room at the Top: Joe Lampton's Transformation into the Stereotypical Others of His Mind


Demirel M.

International Journal of Eurasia Social Sciences, no.18, pp.300-315, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : International Journal of Eurasia Social Sciences
  • Page Numbers: pp.300-315

Abstract

    Throughout this study, Joe Lampton is examined as a model hero of the "Angry Young Men" movement in the post-war Britain. In the first place, the movement and its basic notions are explained; then, the attention is directed to the patterns of hero of the 1950s' fictions. After the reasons of alienation for those models of hero are posed, the paper deals with Joe Lampton's particular case of disappointment and alienation. For the rest part of the study, Joe Lampton's psyche, which is full of self-created imaginary conceptions, is at the center. Through a comparative stance to his past and present mindset, it is claimed that after a while, the protagonist becomes the victim of his own stereotypical characters. The dilemma between his lower status based on his past and his new identity adopted among the upper classes brings about an ambiguity for both the identity of the protagonist and the end of the story.            

    Bu çalışmada, Joe Lampton savaş sonrası İngiltere'sindeki "Öfkeli Genç Adamlar" hareketinin kahraman modeli olarak incelenir. İlk olarak hareket ve onun temel kavramları açıklanır, daha sonra 1950'lerin romanlarının kahraman modellerine dikkat çekilir. Bu kahraman modellerinin yabancılaşma sebepleri ortaya konulduktan sonra çalışma Joe Lampton'ın kendine özgü hayal kırıklığı ve yabancılaşmasını ele alır. Çalışmanın kalan kısmında Joe Lampton'ın kendisinin yarattığı hayali kavramlarla dolu olan zihni merkezdedir. Geçmişindeki ve şimdiki zihniyetine karşılaştırmalı bir bakış açısı ile başkahramanın bir zaman sonra kendi stereotip karakterlerinin kurbanı olduğu iddia edilir. Geçmişine dayanan düşük statüsü ve üst sınıflar arasında edindiği yeni kimliği arasındaki ikilem hem başkahramanın kimliğinde hem de hikâyenin sonunda bir belirsizliğe neden olur.