Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi Simpsonlar


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Alem J.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.332-347, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.332-347

Abstract

Throughout this study, the animated sitcom, ‘The Simpsons’ is analyzed from the postmodernism perspective and content analysis research method. Within this context, an emphasis is given to the characteristics of The Simpsons, a hip-comedy and one of the important success stories in the TV history, which distinguishes it from the other animated cartoons. Later, The Simpsons’ role as a communication and an interaction medium is taken into consideration and its details are shown by giving examples.

Keywords: Postmodernism, animation, animated cartoon, the Simpsons.

Bu çalışma kapsamında, animasyon durum komedisi ‘Simpsonlar’, postmodernizm olgusuyla bağlantılı olarak ve içerik analizi yöntemiyle ele alınmaktadır. Bu bağlamda öncelikle, ironi yogun bir komedi olan ve televizyon tarihinin önemli basarı öykülerinden biri olarak nitelenebilen Simpsonlar’ı diger çizgi filmlerden farklılaştıran ve ayıran temel özellikler mercek altına alınmaktadır. Ardından bir bir iletişim ve etkileşim ortamı olarak Simpsonlar’ın etkinliği incelenmekte ve örnekler dahilinde ayrıntılandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, animasyon, çizgi film, Simpsonlar.