Bir Kalite Geliştirme Çalışması: Çocuklarda Periferal İntravenöz Kateter Uygulama Başarısını Nasıl İyileştirdik?


YARDIMCI F. , ÖZŞAKER M., GÜMÜŞ M. , Polat M., Eroğlu B., İslamoğlu A.

22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey