DOMATESTE KÖK BAKTERİLERİNİN BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI ETMENİ Pseudomonas syringae pv. tomato VE KURAKLIK STRESİNE KARŞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Özaktan H. , Yay A. Ö.

4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS , Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, pp.147-154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-154

Abstract

Patojen, zararlı, kuraklık stresi gibi birçok biyotik ve abiyotik stres faktörleri tarımsal verimliliği ve ürün kalitesini tarımsal üretim alanlarında sınırlandırmaktadır. Stres faktörlerine karşı son yıllarda; kök bakterileri alternatif bir yol olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, Bakteriyoloji laboratuvarı kültür koleksiyonu stoklarında bulunan kök bakterisi (KB) izolatlarının domates bakteriyel benek hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) ve kuraklık stresine karşı etkileri araştırılmıştır. 30 KB izolatı, kuraklık stresini engellemeleri ve Pst’ ye karşı etkileri bakımından önce in vitro denemelerle testlenmiştir. In vitro testlerde başarıya ulaşan izolatlar arasından in vivo denemeleri için seçim yapılmıştır. In vivo‘da kuraklık stresine karşı testlenen KB izolatlarının bazıları kuraklık stresini engelemeyi başarmıştır. Pst’ye karşı in vitro’ daki başarılarına göre seçilen 7 KB izolatından 2 tanesi domates bitkisinde Pst’ yi %50 ve üzerinde engellemiştir. In vitro ve in vivo test sonuçlarındaki etkilerine göre seçilen 76 ve 83 nolu KB izolatları Pst ve kuraklık stresine karşı birlikte testlenmiştir. Bu iki KB izolatından 76 nolu izolatın hem Pst’ ye hem de kuraklık stresine karşı etkisi bakımından, biyotik ve abiyotik stresle başa çıkmada 83 nolu izolata göre daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır