Periventriküler lokomalazili olgularda nörolojik ve oftalmolojik bulgular ile difüzyon tensor manyetik rezonans bulgularının karşılaştırılması


KELEŞ Y., GÖKBEN S. , ÇALLI M. C. , AFRASHİ F. , DEMİRKILINÇ BİLER E. , TANRIVERDİ S., ...More

16. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 27 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey