Klorheksidin Uygulanan Dentinin Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi ile İncelenmesi


TÜRK B. T. , FİDLER A.

18. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 November - 01 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper