Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Tip Mini Yağmurlama Sulama Başlıklarının Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları


Creative Commons License

Demirel Ç., Demir V.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.43-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-51

Abstract

In this study, it is aimed to determine the technical properties and the manufacturing variations of the different types of mini sprinklers that have been widely used in Turkey. For this purpose, 21 different nozzle diameters of mini sprinklers are used. The discharge rate of the same type of 20 mini sprinklers was measured at 5 various operating pressure 1.0-1.5-2.0-2.5 and 3 bar. The technical properties and the manufacturing variations were determined. As a conclusion, it can be seen that the same type of results produced with the same technology under constant pressure, flow rates of the two mini sprinklers are different. For each sprinkler, the difference is found between 0.0102-0.0693 and the lowest value of these manufacturing variations is type B and C.

Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan farklı yapım özelliklerine sahip mini yağmurlama sulama başlıklarının teknik özelliklerinin ve yapım farklılıklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde yaygın olarak kullanılan, farklı meme çaplarındaki mini yağmurlama sulama başlıkları temin edilerek toplam 21 adet başlık çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan her bir başlık için aynı meme çapına sahip 20 adet mini yağmurlayıcının debileri hazırlanan bir deneme düzeni yardımıyla 1.0-1.5-2.0-2.5 ve 3 bar basınç değerlerinde olmak üzere beş farklı basınç değerinde ölçülmüş, başlık teknik özellikleri ve yapım farklılığı değerleri belirlenmiştir. Sonuçlardan aynı teknoloji ile üretilen aynı tip iki mini yağmurlama başlığının sabit basınç altındaki debilerinin farklı olabileceği görülmektedir. Çalışmada ele alınan başlıklar için yapım farklılığı değeri 0.0102-0.0693 arasında bulunmuş olup en düşük yapım farklılığı B ve C tipi başlıklarda olmuştur.