Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Filtreler Üzerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

Uz E., Demir V. , Eren M.

Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 01 September 1994, pp.572-582

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.572-582

Abstract

This study has been carried out; to determine the head loss-passed water relationships of filters, manufactured in Türkiye and foreign countries that are extensively used in drip  irrigation systems in our country. For this reason, four filters consisting of foreign and home-made production were analysed. In this study, head loss-flow rates relationships of these    filters at clean water (C) and two different suspended matter (A and B) were determined. Then, head losses of these filters were compared.

Bu çalışmada, ülkemizde uygulanmakta olan damla sulama sistemlerinde geniş bir kullanım alanı bulunan yerli ve yabancı yapım filtrelerin, yük kaybı özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yerli ve yabancı yapım dört değişik filtre ele alınarak denemeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ele alınan filtrelerin, değişik oranda çökelti içeriğine sahip iki farklı suda (A ve B suyu) yük kaybı geçen su miktarı ilişkileri ve temiz suda (C suyu) yük  kaybı-debi ilişkileri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu filtrelerin yük kayıpları karşılaştırılmıştır.