Merle Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı Kapsamında Bir Kanser Olgusunun Bakım Sürecini Nasıl Yönetelim?


ÇINAR D., YILDIRIM Y. , ŞENUZUN AYKAR F.

I. Uluslar arası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu: Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım, 22 - 23 Mart 2017