Hemşirelikte Manevi Bakım Dersinin Öğrencilerin Manevi Iyilik Haline, Manevi Bakım Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılığına Etkisi


KALKIM A. , DAĞHAN Ş.

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (TATDEP)”, 25 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text