Lomber Disk Hernisi Olan Hastalarda Bel Ağrısının Günlük Yaşam Aktivitelerine ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi


ÖZŞAKER E. , Günel B., DOLGUN E. , CANDAN DÖNMEZ Y.

6.Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text