Yeni medya ve siber savaş kavramları bağlamında Stuxnet saldırısı örneğinin incelenmesi


Holat O.

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), vol.6, no.11, pp.105-121, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 11
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR)
  • Page Numbers: pp.105-121

Abstract

Sınırsız zaman ve mekân olanağı tanıyan yeni medya, günümüz bilişim dünyasını da hızla değiştirmektedir. İnternet teknolojisiyle birlikte etkileşim ağını yaratan siber ortamda, gün geçtikçe bir risk ve tehdit unsuru olmaya başlamıştır. Siber ortam tehditlerinin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, devlete ait kritik alt yapıların ve gizli bilgilerin hedef haline gelmesi gibi örnekler yeni mücadele ve savaş alanının siber ortam olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak siber saldırıların ulaştığı boyutları, Stuxnet saldırısı üzerinden incelemektedir. Yeni medya araçlarıyla küresel mücadelelerin ve saldırıların ağlar üzerinden nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak ve gelinen noktada siber güvenlik kavramına dikkat çekmek hedeflenmektedir. Araştırmada örnek olay analizi yöntemi kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen Stuxnet saldırısında, devlete ait kritik altyapıların hedef alınmasıyla birlikte ulusal güvenliğin tehdit altında olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Siber ortamda düzenlenen bir saldırı olmasına rağmen gerçek dünyada fiziki zararlar yaratabilmiştir. Bu çerçevede, dünyayı birbirlerine bağlayan ağların güvenliğine yönelik etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilebilmesi için uluslararası boyutta kolektif bir iş birliği ve dayanışmanın giderek önem kazandığı vurgulanmaktadır.