Konfeksiyon Sektöründe Kullanılan CAD - CAM Sistemleri


UTKUN E., ÖNDOĞAN Z.

UMYOS-2011-2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, 25 - 27 Mayıs 2011