Psikomitolojik Terimler Psikoloji Literatünde Mitolojinin Kullanılması


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Muter Şengül C.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.537-569, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.537-569

Abstract

In scope of this study which is titled "Psychomythological Terms: Use of Mythology in Psychology Literature”, the reflections of mythology, a system of symbols specific to human nature, on the psychological literature are examined. In this regard, firstly the mythology phenomenon is explained and the relationship between mythology and science is focused on. Then, the mythical elements that are commonly used in psychological literature are exemplified.

Key Words: Psychology, Mythology, Psychomythology, Unconscious, Archetyp.

"Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması” başlıklı bu çalışma kapsamında, insan doğasına özgü bir semboller sistemi olan mitolojinin, psikoloji literatürüne yönelik yansımaları konu edilmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak mitoloji olgusuna açıklık getirilmekte ve mitoloji ile bilim bağlantısı incelenmektedir. Ardından psikoloji literatüründe geniş bir kullanım alanı bulan mitsel öğeler örnekler dahilinde ayrıntılandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Mitoloji, Psikomitoloji, Bilinçaltı, Arketip.