Psikomitolojik Terimler Psikoloji Literatünde Mitolojinin Kullanılması


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Muter Şengül C.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.537-569, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.537-569

Özet

"Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması” başlıklı bu çalışma kapsamında, insan doğasına özgü bir semboller sistemi olan mitolojinin, psikoloji literatürüne yönelik yansımaları konu edilmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak mitoloji olgusuna açıklık getirilmekte ve mitoloji ile bilim bağlantısı incelenmektedir. Ardından psikoloji literatüründe geniş bir kullanım alanı bulan mitsel öğeler örnekler dahilinde ayrıntılandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Mitoloji, Psikomitoloji, Bilinçaltı, Arketip.

 

In scope of this study which is titled "Psychomythological Terms: Use of Mythology in Psychology Literature”, the reflections of mythology, a system of symbols specific to human nature, on the psychological literature are examined. In this regard, firstly the mythology phenomenon is explained and the relationship between mythology and science is focused on. Then, the mythical elements that are commonly used in psychological literature are exemplified.

Key Words: Psychology, Mythology, Psychomythology, Unconscious, Archetyp.