Acil Obstetrik Durumlarda Hemşirelerin Bilgi Ve Becerilerinin Geliştirilmesinde Simülasyonun Önemi


KİRLEK F., ÜNSAL ATAN Ş.

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 Eylül - 08 Aralık 2016