periapikal lezyon ve sekester gözlenen üst santral keser dişlerde endodontik tedavi olgu sunumu


YALÇINKAYA n., AKÇAY I. , ŞEREFOĞLU B.

Türk Endodonti Derneği 12. uluslararası kongresi, 15 - 17 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper