Effective Moisture Diffusivity Estimation from Drying Data


Creative Commons License

Yağcıoğlu A., Demir V. , Günhan T.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.3, no.4, pp.249-256, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.249-256

Abstract

Drying is a complicated process of simultaneous heat and mass transfer. A significant number of mechanisms for moisture transportation within the porous solids have been proposed. Unfortunately, none of these mechanisms can be said to prevail throughout the total drying process. It seems that it is not possible to suggest a standard method for the evaluation of moisture diffusivity. However, moisture diffusivity estimation from drying kinetics data seem to provide more accurate results. This article presents the same simplified methods for determination of the effective diffussion coefficient of agricultural materials from experimental drying kinetics data. Each particular method is briefly described and also discussed by using experimental drying data. From these methods, Lewis’s Simplified Method can be proposed for routine engineering calculations, where diffusivity can be represented by a mean constant value. In cases where diffusivity is strongly depended on moisture content, slope, MQM and a proper numerical method may provide the best results.

Kuruma sürekli olarak ısı ve kütle iletimini içeren karmaşık bir işlemdir. Gözenekli yapıdaki katı bir cismin içinde oluşan nem taşınması işleminde çok sayıda mekanizma etkilidir. Ancak, bu mekanizmaların hiç biri kuruma sürecinin başından sonuna kadar aynı etkinlikte yer almazlar. Bu nedenle nem difüzyonu işlemini tanımlayan standart bir yöntem önerilemez. Buna rağmen, materyalin kurumasıyla ilgili kinetik verilerden yararlanılarak nem difüzyonunun tahmininin en doğru sonuçları verdiği söylenebilir. Bu makalede nem difüzyonunun tahminlenmesinde kullanılabilecek yöntemler açıklanmış ve örnekler ile bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Bu yöntemler içinde, difüzyonun değişmediği söylenebilen durumlarda, Lewis’in basitleştirilmiş yönteminin genel mühendislik işlemleri için yeterli olduğu kabul edilebilir. Difüzyonun materyalin nem içeriğine çok bağlı olduğu durumlarda ise eğim, MQM ya da uygun bir nümerik yöntem en iyi sonucu verecektir.