Karadeniz Bölgesi (Türkiye)’nin Elateridae) (Insecta: Coleoptera) faunası üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2019, Batum, Gürcistan, Bildiri Kitabı, 209-216.An evaluation on Elateridae (Insecta: Coleoptera) fauna of Black Sea Region of Turkey. International Black Sea Coastline Countries Symposium, May 2-5, 2019, Batumi, Georgia, The Book of Abstracts, 69-70, 105 pp.


Creative Commons License

Gülperçin N., Tezcan S.

Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu, Batumi, Georgia, 2 - 05 May 2019, pp.209-216

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batumi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.209-216