Hemşirelikte Pediatrik Tanılamada Becerisi Kazandırmada Video İle Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi


ZENGİN D. , YARDIMCI F.

13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 October 2014 - 26 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey