Holden Caulfield: Historical and Philosophical Background of a mid-20th Century Rebel


Boylu O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.14, no.82, pp.1-8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 82
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Jerome David Salinger’s only novel Catcher in the Rye provides one of the most vivid pictures of the mid-20th century United States of America. Experience of the Great War, the Great Depression, and the World War II deeply affected American society and after the war ended the only target became a society in consensus. Presidencies of Harry S. Truman and Dwight D. Eisenhower shaped the political, social, economic and cultural agendas of the following decade. A period of conformism, conservatism and consumerism began and the American society changed drastically. The protagonist of the novel, Holden Caulfield, who delivers a story of his journey to the New York City, represents the rebellious character that emerged during this period. While looking for the roots of this type of personality it becomes obvious that the historical and philosophical background of the USA and the world in general plays a crucial role in the formation of such a hero. Peculiar political, economic, and scientific events that unfold during the first half of the 20th century affect his profile and turn him into a rebel against the established social order. Hence, analyzing the historical and philosophical context of the novel and the events revealing within the story, the article aims to clarify the effects of the zeitgeist on the character of the American hero and his rebellious identity.

Jerome David Salinger’in tek romanı olan Çavdar Tarlasında Çocuklar, 20. Yüzyıl Amerikasını yansıtan en canlı temsillerinden bir tanesidir. Birinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşında yaşananlar Amerika toplumunu derinden sarsmış ve savaş sonrası dönemde toplumun birleştiği en temel nokta konsensüs ve barış içinde yaşamak olmuştur. ABD Başkanları Harry S. Truman’ın ve Dwight D. Eisenhower’in siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamda yürüttükleri politikalar Amerikan toplumun konformizm, tüketim ve muhafazakarlık yönünde evrilmesine neden olmuştur. Romanın baş kahramanı olan Holden Caulfield, dönemin asi kahramanı temsil etmektedir New York şehrine yaptığı yolculuk aracılığıyla tecrübe ve deneyimlerini aktarmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında ön plana çıkan belli siyasi, ekonomik ve felsefi gelişmeler kahramanın karakterini ve kişiliğini etkileyerek toplumsal düzene karşı çıkan bir isyancıya dönüştürmektedir. Bu noktadan yola çıkan çalışma romanın felsefi ve tarihsel bağlamını ortaya koyarak dönemin ruhunu yansıtmayı ve Amerikan kahramanının isyankâr yönüne olan etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.