Researches on the ‘House Garden’ Concept in Turkish Culture, Past to Present


Wallace M. Y. , Küçükerbaş E. V.

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.7, pp.144-154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 7
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.144-154

Abstract

RESEARCHES ON THE ‘HOUSE GARDEN’ CONCEPT IN TURKISH CULTURE, PAST TO PRESENT

Anthropological changes that occurred on landscapes in the last two hundred years required the related profession of landscape architecture to be scrutinized deeply and profoundly. Especially when focused on dominant nations of recent eras it could easily be determined that they have all created a unique landscape identity. When it is focused on Turkish culture from a similar perspective, it would be rather clear that there is a strong necessity to search and frame the Turkish landscape design history and how it was shaped throughout the time. This research was born from this need with the aim of identifying and extracting the essential values of Turkish house garden culture by scrutinizing the nationally and internationally written texts.

Key Words: Turkish gardens, Ottoman gardens, Seljuk Gardens, Islamic gardens and history of landscape architecture.

Yeryüzünde son iki yüzyıl içinde gerçekleşen antropolojik kökenli hareketlenmeye bağlı olarak peyzajlarda meydana getirilen değişiklikler, bu alan ile doğrudan ilişkili peyzaj mimarlığı mesleğinin derin ve kapsamlı bir platformda değerlendirilmesi gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Özellikle yakın tarihte baskın olarak kendini ifade etmiş uluslara odaklanıldığında hemen hepsinin hükmettikleri coğrafyalarda özgün bir peyzaj kimliği oluşturdukları görülmektedir. Benzer bir perspektif ile Türk kültürüne yaklaşıldığında ise peyzaj tasarım tarihinin derinlemesine incelenmesi ve Türk kültüründe zamansal düzlemde aldığı biçimin belirlenmesinde ciddi bir gereklilik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilikten hareketle, bu araştırmada, Türk kültüründe, ev bahçelerinin tasarımsal kimliği üzerine hazırlanmış yerel ve uluslararası yazınsal kaynakçalar irdelenmiş Türk ev bahçesi kültürünün özdeki temel karakteristiklerini ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk bahçeleri, Osmanlı bahçeleri, Selçuklu bahçeleri, islam bahçeleri, peyzaj mimarlığı tarihi.