COVID-19 ilişkili MIS-C Sendromunda Normal Basınçlı Papilödem


Devebacak A. , Demirkılınç Biler E.

TOD 55. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Giriş

            Çocuklarda multisistem inflamatuar hastalık (MIS-C), ciddi akut solunum yolu sendromu koronavirüs (SARS-Cov-2) enfeksiyonunun yeni tanımlanmış pediatrik yaş grubunda gözlenen bir komplikasyonudur. MIS-C sendromu tanısı almış olgumuzda, oftalmolojik değerlendirmede papilödem ve ilişkili görme alanı (GA) defekti saptanmıştır.

            Olgu:

            Bilinen ek sistemik hastalık öyküsü olmayan, aşı takvimine göre aşıları tamamlanmış, 8 yaşında erkek hasta, 7 gündür süren yüksek ateş, baş ağrısı, dudak ve dilde kızarıklık ve çatlaklar, bilateral gözlerde kızarıklık şikayetleriyle acil servise başvurup Kawasaki benzeri sendrom tanısıyla pediatrik enfeksiyon hastalıkları servisine yatırılarak izleme alınmıştır. Babasında COVID-19 pozitifliğiyle, laboratuvar sonuçlarının uygunluğuyla ve uzun süren ateş öyküsüyle MIS-C kriterlerine uyması sebebiyle COVID-19 ilişkili MIS-C sendromu tanısı konulmuştur. Oftalmoloji konsültasyonu sonrası tarafımızca yapılan değerlendirmede görme keskinliği sağda ve solda 20/25, bilateral konjonktival hiperemi ve bilateral optik disk ödemi saptandı. Hastaya yapılan lomber ponksiyonda BOS basıncı normal saptandı. Kranial manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve MR venografide patolojik bulguya rastlanmadı. 30-2 görme alanı testinde bilateral periferal konstriksiyon ve kör noktada ılımlı genişleme saptandı. İntravenöz immunglobulin, 10mg/kg oral asetozolamid, 100 IU/kg enoksaparin sodyum subkutan tedavisi verildi. Takibin 25. gününde optik disk ödemi tamamen geriledi. GA’da periferal konstriksiyon ve kör nokta genişlemesi tamamen geriledi. Görme keskinliği sağda ve solda 20/20 idi. Kontrast ayrımı ve renkli görme düzeyi takibi süresince etkilenmedi.

            Tartışma ve sonuç:

            MIS-C sendromlu hastalarda papilödem gözlenebilmektedir. BOS basıncı bizim olgumuzda olduğu gibi normal olmasına rağmen görsel fonksiyonlarda etkilenme olabilir. Bu olguyla MIS-C sendromlu hastalarda ayrıntılı oftalmolojik muayenenin ve özellikle fundoskopik değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır. Böylelikle gerekli tedavi zamanında başlanarak kalıcı görsel fonksiyon kayıplarının önüne geçilebilir.