Talasemi Major Olgularında Güncel Yönetim Ölçütlerine Uygun İzlem Normal Büyüme ve Gelişmeyi Desteklemekte midir?


Samadlı V., KARADAŞ N. , AYDINOK Y.

7. Ullusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey