Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalığa karşı inançlarının incelenmesi


TOPALOĞLU ÖREN E. D. , DOĞAN S.

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 4-6 Haziran, Düzce, 4 - 06 Haziran 2009