Listening Based on Dialog: Dialogic Listening


Creative Commons License

Gürel E. , Tat M., Özşenler S. D.

Researcher: Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.57-72, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Researcher: Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.57-72

Abstract

Within the scope of this study dialogic listening, which can be plainly defined as listening based on dialog, is emphasized. Listening, is the fundamental stone of effective communication. In communication process, successful and sustainable relationships can be possible with listening. Nevertheless, listening as a language skill and communication competence is neglected despite all its importance. Academic studies, which will be done about listening, are of great importance for increasing awareness and knowledge about the topic. In this study, which is qualitative and descriptive in nature, considering all of these facts, firstly listening action is explained. After reviewing listening styles dialogic listening, which is a new concept in communication literature, is put under microscope and all the aspect of the concept are investigated in detail.

Keywords: Listening, Active Listening, Dialogic Listening.            

 

Bu çalışma kapsamında, en yalın ifadeyle diyaloğa dayalı dinleme olarak tanımlanabilen ‘diyalojik dinleme’ konu edilmektedir. Dinleme, etkili iletişimin temel taşıdır. İletişim sürecinde başarılı ve sürdürülebilir ilişki kurabilmek, dinleme ile mümkündür. Ancak bir dil becerisi ve iletişim yetkinliği olan dinleme, tüm önemine rağmen, ihmal edilen bir niteliktedir. Dinleme ile ilgili yapılacak akademik çalışmalar, konuya yönelik farkındalık ve bilgi birikiminin artması adına büyük önem arz etmektedir. Nitel ve betimleyici nitelik arz eden çalışmada, tüm bu gerçeklerden hareket ederek öncelikle dinleme eylemi açıklanmakta ve dinleme türlerine değinilmektedir. Ardından iletişim literatüründe yeni bir kavram olan diyalojik dinleme, mercek altına alınmakta ve tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Anahtar kelimeler: Dinleme, Aktif Dinleme, Diyalojik Dinleme.