Survey on HalophIlIc mıcroalgae Dunalıella sp dıversıty of Çamaltı Saltpans Sasalı İzmir and ıts ındustrıal ımportance


Koru E. , Denız M., Akın Z.

Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Temmuz 2015

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye