Survey on HalophIlIc mıcroalgae Dunalıella sp dıversıty of Çamaltı Saltpans Sasalı İzmir and ıts ındustrıal ımportance


Koru E. , Denız M., Akın Z.

Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı Koç Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 July 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey