2016-2017 Yılları Myrina ve Gryneion (Aiolis) Yüzey Araştırmalarından Bizans Dönemi Seramik Buluntular


DOĞER L. , ARMAĞAN M. E.

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24 - 26 Ekim 2018