Delayed endodontic management of multipl trauma in permanent dentition a case report


KÖSELER İ., KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K.

İzmir Dişhekimleri Odası 22.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015