Sero Epıdemologıcal Survey On Canıne Vısceral Leıshmanıasıs And The Dıstrıbutıon Of Sandfly Vectors In Northwestern Turkey Preventıon Strategıes For Chıldhood Vısceral Leıshmanıasıs


DOĞAN N., ÖZBEL Y. , TÖZ S. , DİNLEYİCİ E., BOR O.

Journal Of Tropical Pediatrics, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier