KULAK ÇINLAMASI(TİNNİTUS) OLAN VE KULAK ÇINLAMASI(TİNNİTUS) OLMAYANYETİŞKİNLERİN BENLİK SAYGISI,DEPRESİF DUYGULANIM VE PSİKOSOMATİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI


KALKAN O., KÖYEL Y., KAYA E. S. , ÜLGER H., ÖZCAN P. , KILIÇ İ., ...More

I. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text