Toplu ulaşım araçları için ITxPT standardı ile uyumlu bir bilgi sisteminin geliştirilmesi


Aydın M. B. , Öz C., Çetin Tulazoğlu D., Kardaş G.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-13, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-13

Abstract

Public transportation fleets operate fundamental processes such as toll collection, fleet management, vehicle tracking, passenger information and collection of vehicle information from in-vehicle networks. However, these processes mostly communicate with each other over non-standard communication protocols. Often these functions are provided by different manufacturers, which causes delay during the construction of the required information technologies. Even if the systems and devices of different manufacturers are compatible with each other, their installation processes are challenging. The international Information Technology for Public Transport (ITxPT) standards have recently been defined in order to ensure that companies, providing intelligent transportation technologies to the fleets, are able to properly manage the complex infrastructure in question and to eliminate the problems of compliance. However, since the ITxPT standards are new, there are few studies on the implementation of onboard ITxPT services for public transport systems. In order to contribute these efforts, a system architecture for the implementation of ITxPT services is introduced in this study and the design and implementation of important ITxPT services, called Module inventory, GNSS location and VEHICLEtoIP for a public transportation vehicle has been realized. ITxPT services, designed according to the proposed architecture, have been observed to work successfully on the units of a company producing public transport information systems. The implementation which is based on Avahi System, UDP Multicast and HTTP REST services architecture, allows ITxPT services to be installed, run and monitored more easily and quickly on these Linux-powered units.

Toplu taşıma filoları ücret toplama, filo yönetimi, araç takip, araç içi ağlardan araç bilgilerinin toplanması ve araç içi yolcu bilgilendirmesi gibi temel süreçleri işletmektedir. Ancak bu süreçler günümüzde çoğunlukla birbiri ile standart olmayan iletişim protokolleri üzerinden haberleşmektedir. Çoğu zaman bu işlevlerin farklı üreticiler tarafından sağlanması ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerinin kurgulanmasını geciktirmektedir. Farklı üreticilerin sistem ve cihazlarının birbirleri ile uyumları sağlansa bile bunların kurulum süreçleri sorunlar oluşturmaktadır. Filolara akıllı ulaşım teknolojileri sunan firmaların sözü edilen karmaşık altyapının açık standartlar bütünü ile doğru şekilde yönetimini sağlamaları ve karşılaşılan uyum sorunlarını gidermeleri amacıyla yakın zamanda Toplu Ulaşım için Bilgi Teknolojisi (ITxPT) uluslararası standartları tanımlanmıştır. Ancak ITxPT standartları yeni olduğundan tanımladığı araç içi servislerin toplu taşıma sistemleri için uygulanmasına yönelik günümüzde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilen eksiklikten yola çıkılarak bu çalışmada ITxPT servislerinin uygulaması için bir sistem mimarisi tanıtılmıştır ve ITxPT’nin önemli servisleri olan Envanter Servisi, GNSS konum ve VEHICLEtoIP servislerinin bir toplu ulaşım aracı için tasarım ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Önerilen mimariye göre tasarlanan ITxPT servislerinin toplu taşıma bilgi sistemleri üreten bir firmanın araç içi birimleri üzerinde başarıyla çalıştığı gözlenmiştir. Kurulan mimarinin Avahi sistemi, UDP Multicast ve HTTP REST Servisleri temelli kurgulanmış olması ITxPT servislerinin, üzerinde Linux çalışan bu birimlerde daha kolay ve hızlı bir şekilde yüklenmesini, çalıştırılmasını ve izlenmesini sağlamıştır.