A Rare Case of Congenital Pericardial Cyst Detected Postmortem


Creative Commons License

Gün B., Çelik C. , Yeşiltepe G., Olgun E. G. , Tokdemir M.

The Bulletin of Legal Medicine, vol.25, no.3, pp.250-253, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17986/blm.1471
  • Title of Journal : The Bulletin of Legal Medicine
  • Page Numbers: pp.250-253

Abstract

Congenital pericardial cysts are very rare and often found incidentally in many cases, however they can rarely cause life-threatening symptoms. We aimed to discuss on death the effect of the pericardial cyst and fatty changes in the atrioventricular (AV) node that were detected in the autopsy of a 23-year-old postpartum female. In documents; it was written that the woman who was breastfeeding had been suffering from chest pain for some time. In autopsy; an oval, unilocular, cystic structure with a size of 7.5x7.5x4 cm adjacent to the upper lobe of the left lung, hanging on the outer surface of the pericardium was found. In the histopathological examination; fatty changes were observed in the AV node. In our case, complications that occured after the space-occupying effect of the cyst in the mediastinum, such as arrhythmia, right ventricular outflow tract obstruction, cardiac compression, and changes due to fatty AV node were evaluated
Konjenital perikardiyal kistler çok nadirdir ve birçok vakada tesadüfen saptanmasına karşın nadiren yaşamı tehdit edici semptomlara neden olabilir. 23 yaşındaki postpartum dönemdeki kadın olgunun yapılan otopsisinde saptanan perikardiyal kistin ve atrioventriküler (AV) nodda yağlanmaya bağlı değişikliklerin kişinin ölümü üzerindeki etkisini tartışmayı amaçladık. Adli tahkikatta; emzirme döneminde olan kadının bir süredir göğüs ağrısı şikâyeti olduğu yazılıydı. Yapılan otopsisinde; perikardın dış yüzüne asılı halde, sol akciğer üst loba komşu 7,5x7,5x4 cm boyutunda, oval yapıda, unilokuler, intakt, içerisinde berrak sıvı bulunan kistik yapı görüldü. Histopatolojik incelemede; AV nodda yağlanmaya bağlı değişiklikler izlendi. Olgumuzda mediastendeki kistin yer kaplayıcı etkisi sonrası gelişen aritmi, sağ ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, kardiyak bası gibi komplikasyonların ve AV nodda yağlanmaya bağlı değişikliklerin ölümüne sebebiyet verdiği değerlendirildi.