AN EVALUATION OF EFFECTS OF ALAÇATI HERB FESTIVAL ON LOCAL PEOPLE


Özkan E. , Curkan S. C. , Sarak E. C.

9 TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY, Balıkesir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.920-931

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.920-931

Abstract

Nowadays, people’s desires to enjoy and participate in feasts, festivals and entertainment held on weekends or during certain periods of the year that are attractive and frequently followed by them to get away from the stress of everyday life are increasing day by day. In parallel, the tourism destinations, the villages and towns that are famous with their own products and communities with their self-worth also started to organize feasts and festivals in order to meet people's demands and desires. The purpose of these feasts and festivals are not just limited to these; however, the revival of the tourism activities, providing economic gains, promotion and marketing of the products in the regions are also included. Although Alaçatı which is a small town, an important tourist region and famous for its authentic stone houses is known worldwide and famous for windsurfing, previously there has not been a study on the effects of Alaçatı Herb Festival on local people. The herb festival held in April before high season offers good opportunities such as increases in the hotel occupancy rates, contribution to the local economy, the development of the infrastructure and transportation in the region by the local authorities, and promoting the region through good advertisement. Hotels with high occupancy rates and local people providing income during the festival are motivated more quickly by focusing on the summer season. The study with these aspects is only limited to an evaluation of effects of Alaçatı Herb Festival on local people. Survey method was used in this study which aims to determine the effects of Alaçatı Herb Festival on Alaçatı town and the opinions of local people about the festival. SPSS 16.0 statistical software was used to analyze data collected from surveys. The data were discussed in terms of descriptive and inferential statistics. Factor analysis, t-test, reliability analysis, variance analysis and ANOVA test were performed. The research results have shown that Alaçatı Herb Festival has positive effects on promotion of Alaçatı and many impacts on local people living in the town in economic, socio-cultural and environmental aspects. On the other hand, the results of this study have also revealed that the promotional activities arranged for the festival and other activities during the festival were insufficient. Keywords: Tourism, Festival Tourism, Çeşme, Alaçatı, Alaçatı Herb Festival. 

Günümüzde insanların sıkça takip ettiği, ilgilerini çeken ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için kaçamak olarak yaptıkları, hafta sonları tatillerinde veya yılın belirli dönemlerinde periyodik olarak düzenlenen şenliklere, eğlencelere ve festivallere katılma ve eğlenme arzuları günden güne artmaktadır. Buna paralel olarak turizm destinasyonları da, meşhur bir ürünü olan köyler ve kasabalar, kendilerine ait öz değerleri olan toplumlar; insanların isteklerini ve taleplerini karşılamak amacıyla şenlikler ve festivaller düzenlemeye başlamışlardır. Düzenlenen bu şenlik ve festivallerin amacı sadece bunlarla da sınırlı olmamakla birlikte; bölgelerin turizm hareketlerini canlandırma, ekonomik olarak kazanç sağlama, bölgenin ürününü tanıtma ve pazarlamayı da içermektedir. Alaçatı, dünya çapında tanınmış ve rüzgâr sörfü ve taş evleri ile ün salmış küçük bir beldedir. Türkiye’nin önemli bir turistik bölgesi olan Alaçatı’da, beşincisi düzenlenen ot festivalinin yerel halk üzerindeki etkileri üzerine daha önce bir araştırma yapılmamıştır. Yüksek sezona girmeden, Nisan ayında düzenlenen ot festivalinin, otellerde doluluk oranlarını artırması, yerel halkın ekonomik katkı sağlaması, festival dolayısıyla yerel idarenin bölgenin altyapısı ve ulaşımında düzenlemelere gitmesi, bölgenin festivali en etkili şekilde tanıtım aracı olarak kullanarak reklamını iyi bir şekilde yapması açısından oldukça iyi fırsatlar sunmaktadır. Festivali yüksek doluluk oranlarıyla geçiren oteller ve gelir sağlayan yerel halk, yaz sezonuna odaklanarak daha hızlı motive olmaktadır. Çalışma, bu yönleriyle ot festivali kapsamında yerel halk üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ile sınırlandırılmıştır. Festivalin Alaçatı ve Çeşme turizmi üzerindeki etkilerinin ve yerel halkın festival hakkındaki düşüncelerinin saptanmaya çalışıldığı bu çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yoluyla toplanan bilgilerin analizinde SPSS 16 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmış ve faktör analizi, T-testi, güvenilirlik analizi, varyans analizi ve ANOVA testi yapılmıştır. Sonuçlar, festivalin Alaçatı’nın ve Çeşme’nin tanıtımında olumlu etkileri olduğu göstermiştir. Ayrıca beldede yaşayan yerel halka ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan da önemli katkıları bulunduğu saptanmıştır. Buna karşılık, festivalle ilgili yapılan tanıtım faaliyetlerinin ve festival etkinliklerinin yetersiz olduğu sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Festival Turizmi, Çeşme, Alaçatı, Alaçatı Ot Festivali.