2 6 diaminopurinin Kimi 1 Seri Geçiş Metal İyonları ile Etkileşimlerinin İncelenmesi ve Termodinamik Parametrelerinin Bulunması


MAVİOĞLU AYAN E. , ARZIK S., ÇELEBİ A. S.

XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Turkey, 4 - 07 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey