Vertikal Kök Kırıklarında Tedavi Yaklaşımları


KAVAL M. E. , NİZAM N.

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper