Role of Home Health Care Nurse in Stroke: Empowerment Model


Creative Commons License

Çalışkan T., Demirel U., Yıldırım Y. , Şenuzun Aykar F.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.91-96, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.91-96

Abstract

Empowerment is literally giving authority, allowing the competence to do something. Stroke is a chronic disease that causes a permanent or temporary loss of an individual's neurological functions and strock is home care, extremely complex and difficult. After a stroke, the role of home health care nurse is important and prominent in regaining lost instrumental daily life activities. The purpose of the development of the empowerment model is to make their feel better and to participate in problem solving by increasing individuals achievement experiences. Empowerment is a step-by-step process. In this study, it was aimed to evaluate of a stroke case according to empowerment steps.

Güçlendirme kelime anlamıyla otorite kazandırma, bir şeyi yapabilme yeterliliğine izin vermedir. Bireyin nörolojik fonksiyonlarının kalıcı ya da geçici kaybıyla sonuçlanan kronik bir hastalık olan inmenin evde bakımı son derece karmaşık ve zordur. İnme sonrasında, kayıp yaşanan enstrümental günlük yaşam aktivitelerinin yeniden kazanılmasında evde sağlık hizmetleri hemşiresinin rolü önemli ve ön plandadır. Güçlendirme modelinin geliştirilmesinin amacı, bireylerin başarma deneyimlerini arttırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak ve problem çözmeye katılmalarını gerçekleştirmektir. Güçlendirilme adım adım gerçekleşen bir süreçtir. Bu çalışmada inmeli bir vakanın güçlendirme basamaklarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.