Demodex folliculorum ile İlişkili Blefarit Olgusu


Creative Commons License

Zorbozan O. , Bulut Okut E. , Ünver A. G. , Turgay N.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, vol.46, no.1, pp.47-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Türk Mikrobiyol Cem Derg
  • Page Numbers: pp.47-50

Abstract

Demodex is a common ectoparasite of human skin. The association with blepharitis is mentioned in various researches. Sixty-two-year-old patient with left eyelid swelling and erythema for 11 months which did not respond to antihistaminic treatment was referred to our laboratory. Demodex folliculorum was detected on standard superficial skin biopsy smear prepared from around the eye and on the eyelash epilated from his left eyelid. The patient responded dramatically to topical treatment (metronidazole 1% + urea 2%) and was cured. The detection of D. folliculorum in this blepharitis case shows the pathogenic potential of this ectoparasite which can also be found in normal skin flora. Demodex infestation should be considered in cases of blepharitis which do not respond to therapy. Methods for investigating Demodex spp. should be added to blepharitis diagnosis algorithm for accurate diagnosis and appropriate treatment.

Demodex sp. insan cildinde yaygın olarak görülen bir ekto-parazittir. Çeşitli çalışmalarda blefarit olguları ile ilişkili olduğundan bahsedilmektedir. Altmış iki yaşında, 11 aydır sol göz kapağında şişlik ve kızarıklık olan ve anti-histaminik tedavisine yanıt vermeyen hasta laboratuvarımıza yönlen-dirildi. Hastanın göz çevresine uygulanan standart yüzeyel deri biyopsisi preparatında ve sol göz kapağından epilas-yon ile elde edilen kirpikte Demodex folliculorum tespit edilerek topikal yöntemle (%1 metronidazol + %2 üre 1 ay) tedavi edildi. Blefarit tanısı alan olguda Demodex follicu-lorum saptanması, normal cilt faunasında da bulunabilen bu ektoparazitin patojen olarak karşımıza çıkabileceğini göstermiştir. Tedaviye yanıt alınamayan blefarit olguların-da Demodex sp. infestasyonunun da akla getirilmesi gerek-lidir. Doğru tanının konması ve uygun tedavinin uygulana-bilmesi için tanı algoritmasına Demodex türlerinin aran-masına yönelik yöntemler eklenmelidir.