Nannochloropsis oculata Eustigmatophyceae nın besin olarak Melicertus kerathurus Forskal 1775 larvaları nda kullanılması


TÜRKMEN G., LÖK A. , SERDAR S.

Ege J Fish Aqua Sci, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Ege J Fish Aqua Sci