Nöroblastoma Hücrelerinde Rottlerin ve Genistein Hücre Proliferasyonu, İnvazyonu, Hücre Siklusunu Baskılamakta ve Apoptozu İndüklemektedir


ERDOĞAN M. A. , YILMAZ Ö.

43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 7 - 10 Eylül 2017